! ! !

С настоящото Ви уведомяваме, че „Машстрой“ АД /в ликвидация/, гр. Троян е заличено в Търговския регистър, поради приключване на производството по ликвидация. Обстоятелството по заличаване на „Машстрой“ АД е вписано в Търговския регистър на 22.08.2014 г. под номер 20140822143808. Вписването на обстоятелството в Търговския регистър е окончателно и не подлежи на обжалване.

! ! !

* На 18.04.2013г. в Търговския регистър е направено вписване на прекратяване дейността на "Машстрой"АД гр.Троян и обявяването му в ликвидация *

# За повече информация, вижте ТУК
Introduction
Position
History
Contact

     

Introduction

.    

Welcome to Mashstroy!
Mashistory is a joint-stock company with the following business activity: design, production and implementation of metal-cutting machines, CNC machines, equipment units, optional equipment, consumer goods, engineering

[Introduction] [Position] [History] [Contact]

© Copyright, bigbeer, All rights reserved.